De werking van Aerosol
Film werking Aerosol

Aerosol Brandbestrijding bij de bron

Onze Tsinghua aerosol brandblussers en brandblussystemen ( Firebusters & Cleansols )
maken gebruik van een nieuwe,milieuvriendelijke technologie op het gebied van brandbestrijding.
welke het resultaat is van vele jaren onderzoek en ontwikkeling in de ruimtevaart.

Aerosol is een colloïdaal mengsel van een stof in een gas. Colloïdaal is de toestand
van stoffen die zich fijn verdeeld in een vloeistof c.q. gas bevinden, waarbij de deeltjes
groter zijn dan een molecule en kleiner dan die in suspensie. 

Suspensie is een toestand, waarbij zich in een vloeistof of gas een andere stof bevindt
en hier in zeer kleine deeltjes zweeft. In deze is aerosol een droge zwevende stof die zich in
eerste instantie gedraagt als een turbulente witte rook.
Deze stof blijft wervelen zolang er grote temperatuurverschillen zijn binnen een ruimte.

Het blusmechanisme is als volgt: na activering van de droge vaste blusstof wordt deze
als droge aerosol uitgeworpen. De droge aerosol blust chemisch, door in te grijpen in
de kettingreactie van het verbrandingsproces door de vrije radicalen te binden.
Door de vrije radicalen te binden wordt voorkomen dat de vrije elektronen in de buitenste
schil van de stof kunnen reageren met andere stoffen, waardoor het verbrandingsproces
wordt gestopt. Beide acties vinden voornamelijk plaats aan het oppervlak van de deeltjes
in de droge aerosol van microformaat. Hoe kleiner de deeltjes hoe effectiever het mechanisme werkt.

Voorbeeld van een blustest met onze droge aerosol

 

 

Voor deze producten ga naar tabblad Firebuster&Cleansol of klik hier